ویژگی‌های افراد باهوش از نظر استیو جابز

همان‌طور که همه می‌دانیم هوشمندی در کار و زندگی با هوشمندی در مدرسه تفاوت دارد.

«اثرگذارتر باشید»

آگهی‌نامه اینترنتی «اثرنامه» (باشگاه تبلیغات مجموعه اثرهنری)

وارن بافت : خوشبختی کلید موفقیت است

«وارن بافت» را میتوان بزرگترین سرمایه گذار نسل کنونی دانست؛ او حتی قهرمان رشد شخصیتی و پیشرفت حرفه ای است و تاکنون نکات بسیاری را در مورد موفقیت خود با هوادارانش در میان گذاشته است.

آگهی‌نامه اینترنتی «اثرنامه» (باشگاه تبلیغات مجموعه اثرهنری)

مقایسه میزان خواب بزرگان با شعار خواب خوب، کلید موفقیت است

به گزارش آگهی‌نامه اینترنتی «اثرنامه» خواب باکیفیت شب به گواه دانشمندان، کلید موفیت است و ما انتظار نداریم که شخصی با زندگی شبانه و خواب‌های آشفته به مدارج بالای مدیریت و سطوح بالای تصمیم‌گیری برسد. خواب کم تمرکز را کم و شما را آشفته می‌کند.